Sodium 2-phenylindole-5-sulfonate, 1x1g

AK Scientific

Sodium 2-phenylindole-5-sulfonate, 1x1g

CAS# 119205-39-9

SKU : ChemD-46-P407-1g-119205-39-9

Package : 1

MORE INFOSodium 2-phenylindole-5-sulfonate, 1x1g

$29.00
 

Description :

Sodium 2-phenylindole-5-sulfonate, 1x1g

Product Information:

Unit of Measurement : G

Chem Formula : NA

Purity : 95%

Emergency Response Contact : Chemtrec

Emergency Response Phone Number : 1-800-424-9300

New Message
ChemD-Jane-658980
Sending ...